Previous index Next
Page 27 / 35
Goshiki False Holly

Osmanthus heterophyllus 'Goshiki'
Photo from Monrovia

Goshiki False Holly